Svet Športu

Magazín plný emócií, športovej psychológie, filozofie a športu v súvislostiach života

  • Svet ŠPORTU je moderný štvrťročník, v ktorom vám predstavujeme športovédianie inak, než súhrnom výsledkov a štatistík
  • Pravidelné rubriky – Živé slová, Športová korida, Reflektor spoza opony, Športové zväzy od A po Z, Glosujeme, analyzujeme, motivujeme, Na návšteve, Fotopanoráma, Spomíname, Jubilant, Mladé talenty, Slovenské školy, telesná výchova a šport, Náš hosť, Reagujeme
  • Športová publicistika autorov preverených svetom a rokmi – Jozef Kšiňan, Jozef Kuchár, Igor Mráz, Vladimír Mezencev, Jozef Mazár, Peter Šurin, Ivor Lehoťan, Peter Jesenský a ďalší – to je naše pravidelná ponuka v končiacom sa desaťročí vydávania nášho periodika.
  • Fotografie  silné autorské zázemie kvalitných fotografov (napr. Ján Súkup, Ján Miškovič, Marek Čecho, Vlado Veverka, Pavol Uhrin, Peter Jesenský a ďalší.
  • Od futbalu cez ľadový hokej, hádzanú, florbal, basketbal, cyklistiku, plávanie, atletiku až po aerobik a najnovšie športové disciplíny, ktoré iba vznikajú
  • Od roku 2016 k vám Svet ŠPORTU prichádza v mesiacoch marec, jún, september a december obohatený aj o prílohy.
  • Sledovať a čítať nás môžete aj na www.svetsportu.sk vždy s novým spravodajstvom, publicistikou obohatenou o portréty majstrov Európy, sveta, olympijských víťazov, ale aj o ďalšie osobnosti slovenského a zahraničného športu
  • V roku 2017 časopis organizoval konferenciu DIEŤA – RODIČ – ŠPORTU v Banskej Bystrici

Vydavateľstvo: 3MONKEYS s.r.o.
Šéfredaktor: Katie De Chimp
Zástupca šéfredaktora: Ing. V. Mezencev
Radakčná rada:
Mgr. art. M. Čecho – predseda
PhDr. J. Kuchár – podpredseda
PhDr. J. Mazár
Mgr. J. benčík
PaedDr. Plk. I. Čierny
Ing. I. Lehoťan
J. Miškovič
Mgr. P. Šurin
Ing. J. Piško
JUDr. L. Valášek
JUDr. J. Vinarčík
Grafika a sadzba:
Mgr. art. M. Čecho
Mgr. art. G. Holcer