Školenia

Vzdelávanie v oblasti fitness, aerobicu a funkčných tréningov

V našej akadémii rozlišuje 2 druhy školení: CERTIFIKÁT a DIPLOM.

CERTIFIKÁT => základné vzdelanie vhodné aj pre začiatočníkov, ktoré tvorí nevyhnutný základ pre budúceho trénera. Obsahom školenia je detailnejšia teória dotýkajúca sa nielen hlavnej témy, ale aj celkového vedenia, či štruktúry osobných a skupinových tréningov, doplnená o praktické cvičenia v závislosti od náročnosti školenia.

DIPLOM => rozšírené vzdelanie vhodné pre existujúcich trénerov skupinových a individuálnych tréningov, či abslovenstov našich certifikátov. Diplom obsahuje detailnejšiu teóriu a prax doplnenú o nové metódy a formy, podľa typu vybraného školenia. Je to vyššia forma vzdelania pre trénera.


Najbližšie školenia:

  • 22. september 2018 – KOŠICE
  • 20. október 2018 – NITRA
  • 10. november – BANSKÁ BYSTRICA
  • 15. december 2018 – BARDEJOV
  • prihlášky a informácie na: info@ktaiesclub.sk


Úspešní absolventi našich školení:

  • TBT 20/10 TRAINER LVL 1, 04/2018: Š. Husár (NR), E. Capková (TV), P. Dižová (ZA), J. Slezáková (NR), V. Žitňáková (BA)
  • TBT 20/10 TRAINER LVL 1, 02/2018: G. Major (KE), K. Hrdá (BA), Z. Gera (LM)
  • TBT 20/10 TRAINER LVL 1, 12/2017: J. Vízi, L. Ďorďová, Z. Mihaľová, A. Vangorová