Školenia

Vzdelávanie v oblasti fitness, aerobicu a funkčných tréningov

V našej akadémii rozlišuje 2 druhy školení: CERTIFIKÁT a DIPLOM.

CERTIFIKÁT => základné vzdelanie vhodné aj pre začiatočníkov, ktoré tvorí nevyhnutný základ pre budúceho trénera. Obsahom školenia je detailnejšia teória dotýkajúca sa nielen hlavnej témy, ale aj celkového vedenia, či štruktúry osobných a skupinových tréningov, doplnená o praktické cvičenia v závislosti od náročnosti školenia.

DIPLOM => rozšírené vzdelanie vhodné pre existujúcich trénerov skupinových a individuálnych tréningov, či abslovenstov našich certifikátov. Diplom obsahuje detailnejšiu teóriu a prax doplnenú o nové metódy a formy, podľa typu vybraného školenia. Je to vyššia forma vzdelania pre trénera.


Úspešní absolventi našich školení: