Certifikáty

Certifikát je výukový program pre budúcich trénerov skupinových, alebo individuálnych lekcií. Podľa stupňa obtiažnosti školenia sa stupňujú aj nároky na trénera a na záverečné skúšky. Výstupom zo školenia je certifikát/ licencia z daného typu školenia.

Naša akadémia ponúka:

AEROBIC INSTRUCTOR LVL 1 – Basic

Vzdelávací program, ktorý obsahuje základné teoretické a praktické poznatky z oblasti fitness, aerobiku a zdravého životného štýlu v rozsahu 50 hodín.

FUNCTIONAL TRAINING INSTRUCTOR LVL 1 – Basic

Vzdelávací program, ktorý obsahuje základné teoretické a praktické poznatky z oblasti fitness, funkčného tréningu a zdravého životného štýlu v rozsahu 50 hodín.


Podmienky účasti na školeniach ukončených CERTIFIKÁTMI:

  • Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • Komunikačné schopnosti
  • Otvorenosť, prieteľskosť, empatia

Najbližšie školenie: