Školenia

Akadémia

Vzdelávanie v oblasti fitness, aerobicu a funkčných tréningov.

ZÁKLADNÉ VZDELANIE vhodné aj pre začiatočníkov! Školenie tvorí nevyhnutný základ pre budúceho trénera. Obsahom školenia je detailnejšia teória dotýkajúca sa nielen hlavnej témy, ale aj celkového vedenia, či štruktúry osobných a skupinových tréningov, doplnená o praktické cvičenia v závislosti od náročnosti školenia. Rozsah výučby: 50 hodín.


DOPLŇUJÚCE VZDELANIE vhodné pre existujúcich trénerov skupinových a individuálnych tréningov, abslovenstov našich certifikátov, alebo učiteľov TV. Vzdelanie obsahuje detailnejšiu teóriu a prax doplnenú o nové metódy a formy, podľa typu vybraného školenia. Je to doplňujúca forma vzdelania pre trénera. Rozsah výučby: 25 hodín.


TABATA INSTRUCTOR – BASIC – LVL 1

Výukový program, ktorý obsahuje základné teoretické a praktické poznatky z oblasti fitness, aerobiku a zdravého životného štýlu so špecializáciou na skupinové a individuálne vysoko-intenzívne intervalové tréningy – TABATA 20/10. Školenie je vhodné pre exitujúcich trénerov s praxou.


Podmienky pre TABATA INSTRUCTOR LVL 1 – BASIC:

 • Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Absolvovaný základný kurz/ certifikát inštruktora: fitness, aerobiku, kondičného trénera,…
 • Základné poznatky z anatómie, biológie, psychológie a zdravej výživy
 • Osvojená správna technika prevedenia základných cvikov (drep, kľuk, výpad,…)
 • Osvojené správne názvoslovie
 • Dobrá telesná zdatnosť
školenia

Najbližšie školenia: TABATA INSTRUCTOR LVL 1 – BASIC

 • 21. SEPTEMBER 2019 v Košiciach
 • 23. NOVEMBER 2019 v Košiciach
 • 18. JANUÁR 2020 v Košiciach
 • 21. MAREC 2020 v Košiciach
 • 23. MÁJ 2020 v Košiciach
 • prihlášky a informácie na: info@katiesclub.sk

Úspešní absolventi našich školení:

 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 05/2019: V. Sombatiová (BŠ), M. Deáková (KE), S. Sviteková (KE), L. Jarošová (LM), S. Trungelová (LM), V. Ferencová (PO)
 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 03/2019: J. Sviteková (GL), L. Riczová (GL), B. Krupárová (GL)
 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 02/2019: K. Jovanovic (SRB), M. Tomčíková (KE), M. Zajacová (ZA), S. Šimková (LE), Z. Kvočáková (BJ), S. Lišivková (KE), B. Borovská (KE)
 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 12/2018: A. Sovič (KE), L. Hortulanyi (BJ), M. Fedorková (BJ), S. Rebidášová (TS)
 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 10/2018: A. Balla (NR), M. Borbélyová (NR), K. Horizralová (KE)
 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 04/2018: Š. Husár (NR), E. Capková (TV), P. Dižová (ZA), J. Slezáková (NR), V. Žitňáková (BA), M. Barcalová (KE)
 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 02/2018: G. Major (KE), K. Hrdá (BA), Z. Gera (LM), B. Krupárová (GL)
 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 12/2017: J. Vízi, L. Ďorďová, Z. Mihaľová, A. Vangorová