Školenia

Akadémia

Akadémia = vzdelávanie v oblasti fitness, aerobicu a funkčných tréningov.Základné vzdelanie

ZÁKLADNÉ VZDELANIE vhodné aj pre začiatočníkov! Školenie tvorí nevyhnutný základ pre budúceho trénera. Obsahom školenia je detailnejšia teória dotýkajúca sa nielen hlavnej témy, ale aj celkového vedenia, či štruktúry osobných a skupinových tréningov, doplnená o praktické cvičenia v závislosti od náročnosti školenia. Rozsah výučby: 50 hodín.


DOPLŇUJÚCE VZDELANIE vhodné pre existujúcich trénerov skupinových a individuálnych tréningov, abslovenstov našich certifikátov, alebo učiteľov TV. Vzdelanie obsahuje detailnejšiu teóriu a prax doplnenú o nové metódy a formy, podľa typu vybraného školenia. Je to doplňujúca forma vzdelania pre trénera. Rozsah výučby: 25 hodín.


TABATA INSTRUCTOR – BASIC – LVL 1

Výukový program, ktorý obsahuje základné teoretické a praktické poznatky z oblasti fitness, aerobiku a zdravého životného štýlu so špecializáciou na skupinové a individuálne vysoko-intenzívne intervalové tréningy – TABATA 20/10. Školenie je vhodné pre exitujúcich trénerov s praxou.


Podmienky pre TABATA 20/10 INSTRUCTOR LVL 1:

 • Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Absolvovaný základný kurz/ certifikát inštruktora: fitness, aerobiku, kondičného trénera,…
 • Základné poznatky z anatómie, biológie, psychológie a zdravej výživy
 • Osvojená správna technika prevedenia základných cvikov (drep, kľuk, výpad,…)
 • Osvojené správne názvoslovie
 • Dobrá telesná zdatnosť
školenia

Najbližšie školenia: TABATA 20/10 INSTRUCTOR LVL 1 BASIC

Tabata školenie

Úspešní absolventi našich školení:

 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 05/2019: V. Sombatiová (BŠ), M. Deáková (KE), S. Sviteková (KE), L. Jarošová (LM), S. Trungelová (LM), V. Ferencová (PO)
 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 03/2019: J. Sviteková (GL), L. Riczová (GL), B. Krupárová (GL)
 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 02/2019: K. Jovanovic (SRB), M. Tomčíková (KE), M. Zajacová (ZA), S. Šimková (LE), Z. Kvočáková (BJ), S. Lišivková (KE), B. Borovská (KE)
 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 12/2018: A. Sovič (KE), L. Hortulanyi (BJ), M. Fedorková (BJ), S. Rebidášová (TS)
 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 10/2018: A. Balla (NR), M. Borbélyová (NR), K. Horizralová (KE)
 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 04/2018: Š. Husár (NR), E. Capková (TV), P. Dižová (ZA), J. Slezáková (NR), V. Žitňáková (BA), M. Barcalová (KE)
 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 02/2018: G. Major (KE), K. Hrdá (BA), Z. Gera (LM), B. Krupárová (GL)
 • TABATA INSTRUCTOR LVL 1, 12/2017: J. Vízi, L. Ďorďová, Z. Mihaľová, A. Vangorová