KATIE DE CHIMP

"Snažím sa motivovať čo najviac ľudí a priviesť ich k športu a k zdravému životnému štýlu!"

Katie

"Tréning má byť plný energie, kreativity a pozitívnych emócií!"

 • TEHOTENSTVO, PÔROD A ŠESTONEDELIE – tradičná strarostliosť o ženu – Angelina Martinez Miranda (Mexiko), Bratislava, 2021 (SVK)
 • FYZIOTRÉNING V TEHOTENSTVE – kocept POSTNATAL – Mrg. Z. Woleková, Košice, 2021 (SVK)
 • FYZIOTRÉNING PO PÔRODE – kocept POSTNATAL – Mrg. Z. Woleková, Košice, 2021 (SVK)
 • COVID-19 Training for Healthcare Workers – Certifikát o ukončení online kurzu: COVID-19 praktický výcvik pre zdravotný personál, Pacienti COVID-19: príznaky, prvá pomoc, liečba, intubácia, čítanie snímkov, ultrazvuk, a.i.,S.V. Mahadevan – Professor Emergency Medicine and M.Strehlow – Associate Professor School of Medicine, Stanford University ONLINE, 2020-2021
 • RESPIRAČNÁ FYZIOTERPAPIA – certifikát špecialistu v programe: Kardio pulmonárnej rehabilitácie so zameraním na POST COVID-19 pacientov – centrum fyzioterapie a vzdelávania, Mgr. M.  Jendrichovský Ph.D. –  Slovakia, 2021 
 • PSYCHOLOGICAL FIRST AID – certifikát – Psychologická pravá pomoc – Johns Hopkins University (USA), DR. GEORGE S. EVERLY, JR.,Professor, Center for Public Health Preparedness, Bloomberg School of Public Health, 2020 – 2021
 • FUNKČNÉ PANVOVÉ DNO – hlavná školiteľka workshopu ukončeného certifikátom pre odbornú aj laickú verejnosť, September, 2020, Košice
 • NURITION AND LIFESTYLE IN PREGNANCY – certifikát – Výživa a životný štýl v tehotenstve. Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), B. Koletzko, I. A. Alejandre and L. Poston, 2019 – 2020
 • TEHOTNÉ A PO PÔRODE – certifikát o absolvovaní kurzu, IQ Pohyb, Pilates & Fitness Academy, Praha, A. Špalková, 2020 (SVK)
 • PANVOVÉ DNO – certifikát o absolvovaní kurzu, IQ Pohyb, Pilates & Fitness Academy, Praha, A. Špalková, 2020 (SVK)
 • ZDRAVÉ JÍDLO – certifikát o absolvovaní kurzu, Zdravé jídlo a život jako základ prospívání v práci a soukromí, M. Slimáková, 2020
 • TEHOTENSTVO A PÔROD – L. Holotňáková – Certifikovaná dula a odborníčka na tehotenstvo a pôrod, 2020 (SVK)
 • FYZIOTERAPIA A FYZIOTRÉNING PO PÔRODE – Mrg. Z. Woleková, Bratislava, 2020 (SVK)
 • STRONG BY ZUMBA – martial arts specialists – 2020
 • ŠKOLA PANVOVÉHO DNA PRE ŽENY – Mrg. Z. Woleková, Bratislava, 2019 (SVK)
 • NORDIC WALKING – Základný kurz Nordic Walking, Slovenská asociácia Nordic Walking, Tatranská štrba, L. Okoličányová, 2019 (SVK)
 • STRONG BY ZUMBA – instructor, High Intensity Tempo training, 50hours – Izabela Kin Janda, 2019 (POL)
 • CERTIFIKÁT – základy digitálneho marketingu – 50 hours – Google – 2019
 • TRÉNERKA TVÁROVEJ GYMNASTIKY – certifikát – PhDr. M. Pitoňák, Prešov, 2018 (SVK)
 • CERTIFIKOVANÁ LEKTORKA STOB – Stop obezite, MUDr. I. majerčák, PhDr. I. Málková, PaedDr. M. Vasilíková, Mgr. E. Gyorgyová, 2018 (SVK)
 • HLAVNÁ ŠKOLITEĽKA – TABATA INSTRUCTOR BASIC LVL 1 – vzdelávací program zameraný na základné schopnosti a zručnosti nutné pre budúceho trénera lekcií TABATA. Rozsah 50 hodín + teoretické a praktické skúšky. Od roku 2017.
 • Medzinárodný športový kongres – D. Stauffer (USA), C. Ramirez (ESP), K. Vasilenko (RUS), K. Zasada (POL), I. Mojižíšková (CZE), E. Adamczek (POL), R. Ondrášek (CZE), L. Velínská (CEZ), L. Grančič (SVK) – Brno, 2017, CZE
 • Koordinátorka športovej konferencie – DIEŤA – RODIČ – ŠPORT, Banská Bystrica, 2017, SVK
 • BOKWA B.E.S.T. SLOVAKIA® – MASTER TRAINER for Slovak Republic – hlavný školiteľ Bokwa fitness pre SR– Bokwa Fitness – 2017, Košice, SVK
 • BOKWA FITNESS INSTRUCTOR® – Level 2 – René Lomanga (BEL), Aline Vogel (GER) – 2017, SVK
 • IAAF KIDS ATHLETICS TRAINER – certifikát tréner detskej atletiky – Slovenský atletický zväz – 2017, Banská Bystrica, SVK
 • FUNCTIONAL TRAINING COURSE – Agnieszka Ronge (POL) – Fitness University Poland- 2016, SVK
 • SUSPENSION TRAINING INSTRUCTOR – TRX, Dimitris Gourgos (GRE), 2015, Bukurešť, RO
 • ADVANCED FUNCTIONAL TRAINING INSTRUCTOR – Specialized in advanced teaching skills in Functional training – David Sauffer (USA), Giovanna Ventura (ITA), Dimitris Gourgos (GRE), Julio D. Papi (ESP), Per Markusen (NOR), Andreea Pavel (ROM), Raul Toma (ROM), Isabela Lacatus (ROM) – 2015, Bukurešť, ROM
 • FUNCTIONAL TRAINING INSTRUCTOR – PREGNANCY – Giovanna Ventura (ITA) – 2015, Bukurešť, ROM
 • AEROBIC ADVANCED INSTRUCTOR – Specialized in advanced teaching skills in Aerobics and Step – Julio Papi (ES), Per Markusen (NOR), Carlos Ramirez (ESP), Cristina Kiki Constantinescu (GRE), Tanya Lulcheva (BLR), Isabela Lacatus (ROM), Raluca Babaligea (ROM) – 2014, Bukurešť, RO
 • TABATA INSTRUCTOR – diplom – 2014, Košice, SVK
 • BOKWA FITNESS INSTRUCTOR® – Level 1 – Bruno Curvinot (FRA) – Bordeaux, 2013, (FRA)
 • CARTE PROFESIONNELLE D’EDUCATEUR SPORTIF – certifikát fitness a silový trojboj – vydané ministerstvom školstva a športu vo Francúzsku (2012, Bordeaux,FRA)
 • FITNESS INSTRUCTOR – špecializácia fitness a silový trojboj (2012, Bordeaux, FRA)
 • OSOBNÝ TRÉNER – špecializácia Body Building (2012, Bordeaux, FRA)
 • PORT DE BRAS® – Floorwork + Pilates Fusion s Julio Papi (2011, Praha, CZE)
 • PORT DE BRAS®  – Intermediate Update s Julio Papi (2011, Praha, CZE)
 • PORT DE BRAS®  – Basic s Julio Papi (ESP) – (2010, Praha, CZE)
 • PORT DE BRAS®  – Intermediate Level Session s Vladimir Snezhnik (2010, Bratislava, SVK)
 • PORT DE BRAS®  – Basic Level Session s Vladimir Snezhnik (2010, Bratislava, SVK)
 • AEROBIC INSTRUCTOR – Licencia B (2010, Bratislava, SVK)
 • STREET DANCE – Diplom – Ch. Reiter (2011, Praha, CZE)
 • CHOREO DANCE TRAINING – Diplom (2010, Trnava, SVK)
 • AQUA GYM  – Diplom(2009, Rím, ITA)
 • BODYWORK – Diplom (2008, Bratislava, SVK)
 • AEROBIC INSTRUCTOR – Licencia C (2006, Bratislava, SVK)
 • TRÉNER III. Triedy – ŠPECIALIZÁCIA Atletika (2005, Košice, SVK)

Niekoľko rokov som žila v zahraničí, kde som pracovala a vzdelávala sa v oblasti športu, pohybu a kultúry. Následne som sa vrátila na Slovensko a venovala sa rozvoju športu a pohybu.

 • 2009 a 2010: na základe mojich skúseností, schopností a vzdelania vzniká autorský cvičebný program RELOOKING a RELOOKING TEAM, ktorý už pomohol mnohým klientom získať naspäť stratené zdravie, silu, kondíciu aj sebadôveru.
 • 2012 a 2013: prichádzajú ku mne prví tréneri a inštruktori, ktorí sa zapájajú do realizácie skupinových cvičení pod značkou Katie De Chimp (neskôr Katies club). Majú obrovskú zásluhu na tom, kde sa teraz nachádzame. Sme skvelý  TEAM.
 • Od roku 2010 som sa okrajovo venovala diastáze, ktorú som prvýkrát spoznala vo Francúzsku. Tento fakt, následné štúdium a klienti ma viedlo k tomu, že v roku 2015 vznikol autorský cvičebný program: LADYWORKDIASTÁZA. Program je zameraný na nápravu diastázy, posilnenie panvového dna vo všetkých vrstvách a spevnenie celého jadra (core). Program pomohol už mnoho ženám aj mužom.
 • Začiatkom roka 2015 vznikla naša základňa – fitness centrum – KATIES CLUB na Kukučínovej 7, v Košiciach. Tu pôsobíme a realizujeme väčšinu našich individuálnych a skupinových programov a školení.
 • V roku 2015 vznikol ďalší autorský program: WORKUP – Zdravá firma. Program, ktorý zlepšuje zdravie firiem a ich zamestnancov, priamo na pracovisku a počas pracovnej doby.
 • 2017: opäť na základe svojich skúseností a vzdelania som sformulovala a dokončila ucelenú metodológiu pre edukačný program: TABATA INTRUCTOR BASIC – LVL 1. Školenie pre odbornú verejnosť.
 • 2018: vznikajú nové športové pointy v GELNICI a vo V. FOLKMARI, v ktorých sa venujeme osvete a skupinovým cvičeniam.
 • 2019: otvorili sme športové centrum v mestskej časti KOŠICE – ŠACA a v POPRADE, v ktorých praktizujeme hlavne skupinové cvičenia.
 • 2020: podarilo sa nám otvoriť ŠPORTOVO – KREATÍVNE CENTRUM – GELNICI, s možstvom rôznych športových, kultúrnych a umeleckých aktivít.
 • 2020: na základe celosvetovej pandémie vzniká úplne nová platforma – KATIES CLUB ONLINE, kotrá ponúka množstvo online tréningov a kurzov pre širokú rejenosť a za prijateľné ceny.
 • V rámci prevencie obezity na Slovensku som certifikovanou lektorkou STOB a úzko spolupracujem s LIGOU PROTI OBEZITE.
 • 2021: Prichádzajú prvé dopady pandémie: zatvárame pobočky v Šaci a Poprade. No, pandémia priniesla aj nové realizácie a v máji sme otvorili novú – samostatnú prevádzku: KATIES CLUB – FYZIO CENTRUM, kde poskytujeme diagnostické, terapeutické a edukačné služby na vysokej úrovni.

Relooking
program

Tréningový program prispôsobený klientovi.

Skupinové
cvičenia

Lekcie nabité pozitívnou energiou.

Cheme pomôcť, čo najširšiemu spektru ľudí. Vytvárame nové platformy pre menšie mestá a obce, ktorým poskytujeme odborné služby vysokej kvality:

Košice

Kukučínova 7

V.FOLKMAR

V. Folkmar 322